WYDARZENIA

SPOTKANIA 

NOWOŚCI

PUBLIKACJE

ZAPOWIEDZI

AUTORZY

KSIĘGARNIE

ZAMÓWIENIA

O NAS

KONTAKT

E-BOOKI

RODO

Opis

TRADYCJA 
RODOWITA

 

  Autor:                                                                                                 Okładka: Twarda                                                                   Wymiary: 215 x 200 mm                 

                                                  

  Cena: 49 zł                                                                                         Liczba stron: 120                                                                  ISBN: 978-83-60891-68-1

 

 

 

Robert Ratajczak

Jeszcze u schyłku XIX wieku coraz szerszą popularność zyskiwała idea tworzenia miast
w otoczeniu przyjaznego środowiska przyrodniczego.
Okolice robotniczych domostw miały wreszcie stanowić enklawy zieleni, pewniejszej egzystencji i wypoczynku po trudach ciężkiej pracy. W ten nowoczesny i postępowy nurt społeczny wpisano budowę zakładowego osiedla familoków w Czerwionce.
W tym przypadku jego ówcześni twórcy i założyciele nader wysoko postawili sobie poprzeczkę, bowiem nie poprzestali jedynie na planistycznym wpisaniu ogrodów
w otoczenie domów, lecz pokusili o to, aby niemal każdy element zespołu budynków miał niepowtarzalne cechy. Jak wówczas, tak i współcześnie ich dokonania budzą szczery podziw, zwłaszcza w dobie swoistego renesansu, który określamy mianem rewitalizacji.
Z perspektywy czasu na to nasze Zabytkowe Osiedle Familoków w Czerwionce patrzymy dziś nie tylko z poczuciem dumy, lecz także szczególnego zobowiązania, jakie spoczywa na samorządzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Nie bez powodu zabiegamy
o fundusze, które pomagają nam przywrócić temu miejscu dawną świetność, a to
w poczuciu troski nie tylko o lokalne dziedzictwo, lecz śląskiego regionu czy całego kraju. Wszak dziś to niezwykła, choć niejedyna pamiątka industrializacji i burzliwego rozwoju przemysłu wydobywczego, której patronem była kopalnia „Dębieńsko”.
Trudno zatem przecenić związek tego kluczowego niegdyś zakładu pracy i jego załóg
z rozkwitem miasta i gminy, z rozbudową szeroko rozumianej infrastruktury, wliczając wpływ na takie dziedziny jak oświata, kultura, sport czy rekreacja. Co godne uwagi, nawet w tych obszarach Zabytkowe Osiedle Familoków w Czerwionce jawi się nam niczym soczewka skupiająca życie górniczej niegdyś osady.